Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXXV Sesja w dniu 29 grudnia 2016, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIV sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIV sesji Rady Powiatu.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok.
Załączniki
plan rady 2017
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2017.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego uchylająca uchwałę nr XXVII/187/16 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego uchylająca uchwałę nr XXXIII/210/2016 w sprawie aktualizacji „planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
Załączniki
wpf 29 12
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Załączniki
zmiany 29 12
13.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
0003.240003.24 odp
14.
Wnioski i oświadczenia radnych.
15.
Wolne głosy i wnioski.
16.
Komunikaty.
17.
Zakończenie obrad.