Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XL Sesja w dniu 22 listopada 2016, godz. 16:00, w Urzedzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.40.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka.
3.
Zamknięcie sesji.