Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXIX Sesja w dniu 8 listopada 2016, godz. 15:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 sala 101
EO.0002.39.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka.
3.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
5.
Projekt uchwały w sprawie skarg Pana Stanisława Klimaszewskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
6.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Antoniego Cydzika Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce na działalność Burmistrz Sokółki.
7.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Teresy Łazar na bezczynność Burmistrza Sokółki.
8.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Marka Awdzieja na bezczynność Burmistrza Sokółki.
9.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Heleny Awdziej na działanie Burmistrza Sokółki.
10.
Zamknięcie sesji.