Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXXI Sesja w dniu 27 października 2016, godz. 15:00, w Ratuszu
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołów z obrad XXIX i XXX sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIX sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIX sesji Rady Powiatu.
5.
Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
6.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.
Załączniki
inf oswiata-1
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
Załączniki
wpf 27 10-1
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Wnioski i oświadczenia radnych.
13.
Wolne głosy i wnioski.
14.
Komunikaty.
Załączniki
inf prrp
15.
Zakończenie obrad.