Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXX Sesja w dniu 19 października 2016, godz. 16:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Załączniki
zmiany 19 10
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
Załączniki
parafia
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6.
Wnioski i oświadczenia radnych.
7.
Wolne głosy i wnioski.
8.
Komunikaty.
9.
Zakończenie obrad.