Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXVII Sesja w dniu 30 września 2016, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
EO.0002.37.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016 -2020.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce.
5.
Zamknięcie sesji.