Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXIX Sesja w dniu 29 września 2016, godz. 15:00, w Ratuszu w Jarocinie
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXVII sesji Rady Powiatu.
Załączniki
XXIX- 29.09.2016
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXVII sesji Rady Powiatu.
5.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
6.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
7.
Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2016/2017.
Załączniki
szkoly edukacja
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiaty Jarocińskiego 1/2 udziału w nieruchomości położonej w Tarcach gm. Jarocin.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowgo Spółki pod firmą "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 wraz z autopoprawkami.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. wraz z autopoprawkami.
14.
Interpelacje i zapytania radnych.
15.
Wnioski i oświadczenia radnych.
16.
Wolne głosy i wnioski.
17.
Komunikaty.
18.
Zakończenie obrad.