Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXVI Sesja w dniu 6 września 2016, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.36.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016 -2020.
6.
Zamknięcie sesji