Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXV Sesja w dniu 5 września 2016, godz. 15:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.35.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie skargi Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski" na Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.
3.
Projekt uchwały w sprawie wezwania Burmistrza Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej do zaprzestania szkodliwej działalności skierowanej przeciwko Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski".
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską poparcia i aprobaty dla działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski."
5.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Sawickiego.
6.
Zamknięcie sesji.