Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXVII Sesja w dniu 25 sierpnia 2016, godz. 15:00, w Ratuszu
A-OB-BR.0002.9.2016
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołów z obrad XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIV sesji Rady Powiatu.
Załączniki
spr zarzdu
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIV sesji Rady Powiatu.
5.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.
6.
Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 wraz z autopoprawkami.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. wraz z autopoprawkami.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Wnioski i oświadczenia radnych.
13.
Wolne głosy i wnioski.
14.
Komunikaty.
15.
Zakończenie obrad.