Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXII Sesja w dniu 25 maja 2016, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala nr 30
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXI sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXI sesji Rady Powiatu.
5.
Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017.
6.
Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku.
Załączniki
pup dzialalnosc
7.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego za rok 2015.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotycząca stanowiska Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia Jarocina w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 - 2020.
Załączniki
pifeGłosowanie
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi na terenie powiatu jarocińskiego.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
Załączniki
wpf majGłosowanie
a)
autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028.
Załączniki
autopoprawki maj
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
a)
autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu ma 2016 r.
Załączniki
autopoprawki maj
12.
Interpelacje i zapytania radnych.
13.
Wnioski i oświadczenia radnych.
14.
Wolne głosy i wnioski.
15.
Komunikaty.
16.
Zakończenie obrad.