Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXI Sesja w dniu 28 kwietnia 2016, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym
A-OB-BR.0002.3.2016.WE
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XX sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2015 roku.
Załączniki
pozytek
5.
Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2015 rok.
Załączniki
sanepid
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Załączniki
chrzestGłosowanie
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony gruntu, położonego w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego
13.
Interpelacje i zapytania radnych.
14.
Wnioski i oświadczenia radnych.
15.
Wolne głosy i wnioski
16.
Komunikaty.
17.
Zakończenie posiedzenia.