Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXVIII Sesja w dniu 31 marca 2016, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.28.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej
6.
Zamknięcie sesji.