Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XIX Sesja w dniu 1 marca 2016, godz. 15:00, w Ratuszu
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVIII sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku.
5.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6.
Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
0003.130003.13 odp
10.
Wnioski i oświadczenia radnych.
11.
Wolne głosy i wnioski.
12.
Komunikaty.
13.
Zakończenie obrad.