Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXII Sesja w dniu 30 grudnia 2015, godz. 09:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.22.2015JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 r.
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
4.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Ostoja".
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2016-2020.
7.
Zamknięcie sesji.