Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XIV Sesja w dniu 31 lipca 2015, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia LIRA)
EO.0002.14.2015JK
2.
Projekt Uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Sokółka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z siedzibą w Sokółce w okresie programowania PROW 2014-2020.
3.
Projekt Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Sokółki.
4.
Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Sokółki.
5.
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czarna Białostocka, położonych na terenie Gminy Sokółka.
6.
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Lasy Państwowe Nadleśnictwa Supraśl, położonych na terenie Gminy Sokółka.
7.
Zamknięcie sesji.