Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2015, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.4.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rew_2015.04.21
3.
Zapoznanie się z wnioskiem absolutoryjnym dla Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z wykonania budżetu w 2014 roku.
4.
Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
wniosek o zmianę składu komisji
6.
Zakończenie posiedzenia.