Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 21 kwietnia 2015, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105.
BRM.KSS.0012.4.4.2015
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Załączniki
przekszt uw na wl
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
Załączniki
wydzier nieruch
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo Floriana Fiedlera.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo św. Floriana.
0
Profilaktyka uzależnień w tym alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.