Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2015, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207, I p.
BRM.KOKiS.0012.5.4.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.15:30
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
c)
ozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
Załączniki
wydzier nieruch
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo Floriana Fiedlera.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo św. Floriana.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Fianansowej Powiatowi Poznańskiemu.
3.
Przeglad wydatków na miejskie imprezy.15:30
4.
Analiza stanu terenów rekreacyjnych i scieżek rowerowych.15:34
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.16:10