Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 26 marca 2015, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzedz, pok. nr 105.
BRM.KOKiS.0012.5.3.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2015.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1 wraz z terenem przyległym.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
3.
Omówienie planów pracy Ośrodka Kultury w Swarzędzu, Swarzedzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki Publicznej na rok 2015.
4.
Kalendarz imprez kulturalno - sportowych.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.15:46