Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 marca 2015, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.5.4.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2015
4.
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w sprawie:
a)
internetu w świetlicach wiejskich
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.