Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
II Sesja w dniu 9 grudnia 2014, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0002.13.2014
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.15:32
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z I sesji RM w Kórniku.
Załączniki
protokol
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 30.10.2014r. – 06.12.2014r.
Załączniki
listopad
5.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej , wybór przewodniczącego,
Załączniki
rew 2II/4/2014
b)
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów, wybór przewodniczącego,
Załączniki
bif 2II/5/2014
c)
ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej, wybór przewodniczącego,
Załączniki
ekips 2II/6/2014
d)
ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej, wybór przewodniczącego,
Załączniki
iripp 2II/7/2014
e)
ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wybór przewodniczącego
Załączniki
rol 2II/8/2014
6.
Interpelacje i zapytania radnych.
7.
Wolne głosy i wnioski. Informacje
8.
Zakończenie sesji.