Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LIV Sesja w dniu 12 czerwca 2017, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.54.2017JK
2.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Sokółka.
3.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka.
5.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA X, gmina Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego BOHONIKI, gmina Sokółka.
7.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VIII, gmina Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE X, gmina Sokółka.
10.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego nabycia środka trwałego w postaci wykonanej drogi żwirowej nr 219 położonej w obrębie Janowszczyzny gmina Sokółka, do której zostanie wybudowany zjazd publiczny z drogi krajowej nr 19.
11.
Zamknięcie sesji.