Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XLIII Sesja w dniu 26 maja 2017, godz. 15:00, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących
1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLII sesji Rady Powiatu.
Załączniki
spr zarzadu 260517
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLII sesji Rady Powiatu.
5.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku.
Załączniki
inf pup
6.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.
Załączniki
program wspopracy
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarcach, gm. Jarocin.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Załączniki
s43 rok 2018 ppw
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
Załączniki
s43 likwidacja lo
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadbudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
Załączniki
s43 szpital
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
Załączniki
s43 wpf
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
16.
Interpelacje i zapytania radnych.
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.
18.
Wolne głosy i wnioski.
20.
Zakończenie obrad.