Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LII Sesja w dniu 27 kwietnia 2017, godz. 15:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.52.2017JK
2.
Projekt uchwały w sprawie nadania prof. Czesławowi Łapiczowi Honorowego Obywatelstwa Gminy Sokółka.
3.
Projekt uchwały w sprawie nadania prof. Jerzemu Sarosiekowi Honorowego Obywatelstwa Gminy Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022.
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
7.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
8.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
9.
Zamknięcie sesji.