Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LI Sesja w dniu 31 marca 2017, godz. 08:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki sala 101
EO.0002.51.2017JK
2.
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Panasiuka.
5.
Zamknięcie sesji.