Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
L Sesja w dniu 22 marca 2017, godz. 09:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce
EO.0002.50.2017JK
2.
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
3.
Przedstawienie przez Burmistrza Sokółki podziału środków publicznych w ramach dotacji sportowych przyznanych klubom sportowym na terenie gminy Sokółka.
4.
Sytuacja w spółce gminnej AGROMECH w związku ze sprzedażą nieruchomości będących w zasobach spółki.
5.
Przedstawienie realizacji przez Burmistrza Sokółki wniosków pokontrolnych dotyczących składowiska odpadów w Karczach zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Białymstoku nr S/16/002 z dnia 30.09.2016r.
6.
Wolne wnioski
7.
Zamknięcie sesji