Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLVIII Sesja w dniu 2 marca 2017, godz. 16:30, w Kinie "Sokół"
EO.0002.48.2017JK
3.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W Sokółce dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Sokółka.
4.
Zamknięcie sesji.