Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja BudżetuPosiedzenie w dniu 24 marca 2014, godz. 13:00
BRM.KB.0012.1.3.2014

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:06
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:30
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Morelowa.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Gabrieli Zapolskiej.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Daglezjowa.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Kuźnicza.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVIII/448/2001 z dnia 24 października 2001 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
l)
Rozpatrzenie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia w Gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.
Załączniki
stanowisko
3.
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – finansowanie, podział środków finansowych.15:14
4.
Sprawy bieżące.15:17
5.
Zakończenie.