Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2015, godz. 12:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.2.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015 rok.
3.
Rozpatrzenie skargi na działania burmistrza.
4.
Wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.