Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
Posiedzenie w dniu 7 stycznia 2015, godz. 12:00
BRM.WPWK.0012.7.1.2015
1.
Otwarcie Wspólnego Posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przedstawienie propozycji do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.15:06