Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
IV Sesja w dniu 30 grudnia 2014, godz. 14:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury (Kawiarnia Lira) ul. Grodzieńska 1
EO.0002.4.2014JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018.
3.
Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Sokółka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
4.
Projekt uchwały wsprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagordzenia Burmistrza Sokółki.
5.
Zamknięcie sesji.