Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
I Sesja w dniu 1 grudnia 2014, godz. 15:00, w Strażnicy OSP w Kórniku
SE-BRM.0002.12.2014
1.
Otwarcie obrad sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej
3.
Złożenie ślubowania przez radnych.
4.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej
5.
Złożenie ślubowania przez burmistrza.
6.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.
Wybór Przewodniczącego Rady.
8.
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
9.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
10.
Wolne głosy i wnioski.
11.
Zakończenie obrad I sesji Rady.