Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
IV Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 października 2014, godz. 10:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
BRM.0002.LXIV.2014
1.
Otwarcie LXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.
4.
Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania TRAKT PIASTÓW.
Załączniki
prezentacja lgd
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2015 - punkt wprowadzony do porządku obrad. 10:33
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.10:38
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.10:40
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 10:42
Załączniki
proj uchw nr 3
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.10:43
Załączniki
proj uchw nr 4
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.10:44
Załączniki
proj uchw nr 5
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.10:45
Załączniki
proj uchw nr 6
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.10:47
Załączniki
proj uchw nr 7
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin. 10:51
Załączniki
proj uchw nr 8
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - punkt wprowadzony do porządku obrad. 10:56
Załączniki
proj uchwskarga
15.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Swarzędzu w II półroczu 2013 roku i I półroczu 2014 roku. 10:57
16.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:06
17.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:08
Załączniki
spr z krew
18.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:08
Załączniki
spr z kb
19.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:27
Załączniki
spr z kg
20.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:28
Załączniki
spr z kss
21.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:28
Załączniki
spr z krol
22.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Kultury i Sportu w VI kadencji w latach 2010 – 2014.11:28
Załączniki
spr z kkis
23.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.11:41
24.
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.11:41
25.
Zapytania i wolne głosy.12:27
Załączniki
wezwanie
26.
Komunikaty12:27
27.
Zakończenie.