Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 24 października 2014, godz. 9:00, w sali posiedzeń w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.2.8.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 24 października 2014 roku.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmieniająca w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Załączniki
przejecie_kamionki
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
Załączniki
ulica
c)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik
4.
Zapoznanie się z informacją nt.wykonania inwestycji w 2014r.
5.
Zapoznanie się z korespondencją wpływającą do Komisji.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.