Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 24 października 2014, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.9.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 24 października 2014 roku.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021
Załączniki
wpf
b)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok
Załączniki
uchwala
c)
zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Załączniki
naleznosci
d)
zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników
Załączniki
zwolnienia
e)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Załączniki
zyto
f)
kupna nieruchomości położonej w Kórniku
Załączniki
kupno
4.
Zapoznanie się z wnioskiem sołectwa Błażejewko.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.12:18