Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 23 października 2014, godz. 8:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105
BRM.KKiS.0012.5.8.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji z VI kadencji.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Załączniki
proj uchw nr 3
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Załączniki
proj uchw nr 4
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Załączniki
proj uchw nr 5
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Załączniki
proj uchw nr 6
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.
Załączniki
proj uchw nr 7
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin.
Załączniki
proj uchw nr 8
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2015.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie09:52