Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 22 października 2014, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105
BRM.KG.0012.9.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:37
2.
Stan zaawansowania budowy przyłączy do kanalizacji wykonanej i oddanej do eksploatacji w ramach programu „Puszcza Zielonka”. Realizacja kolejnego etapu budowy kanalizacji.
3.
Ocena innych kluczowych zadań inwestycyjnych przyjętych w Gminie do realizacji w roku 2014.13:38
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej w VI kadencji.
5.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Załączniki
proj uchw nr 3
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Załączniki
proj uchw nr 4
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Załączniki
proj uchw nr 5
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Załączniki
proj uchw nr 6
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.
Załączniki
proj uchw nr 7
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin.
Załączniki
proj uchw nr 8
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2015.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.