Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 19 września 2014, godz. 11:00, w Sali Posiedzeń w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.1.8.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
b)
zmiany WPF Gminy Kórnik na lata 2014-2021
c)
zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”
d)
wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
e)
przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
f)
zamiany nieruchomości
g)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu zaplecza sceny w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
h)
udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP)”
i)
określenia stawek podatku od nieruchomości
Załączniki
podatkipodatki-uz
4.
Zapoznanie się z informacją nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik za I półrocze 2014roku.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
6.
Zakończenie posiedzenia.