Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 19 września 2014, godz. 9:00, w Sali Posiedzeń w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.2.7.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian uchwał dotyczących nadania nazw ulic w gm. Kórnik.
Załączniki
uliceulice-uz
b)
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w pasach dróg powiatowych w miejscowości: Kamionki ul. Mostowa., Szczytniki ul. Jeziorna, Koninko ul. Telewizyjna, Radzewo ul. Św. Mikołaja na terenie Gminy Kórnik.
c)
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kórnik od Powiatu Poznańskiego zadania polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Kórnik.
d)
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2015 – 2019
4.
Dyskusja nt. terenu parkingu i obiektów przyległych na Prowencie.
5.
Zapoznanie się z korespondencją z Urzędu - odpowiedzi na wnioski Komisji.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.