Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 20 sierpnia 2014, godz. 12:00, w Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105.
BRM.KG.0012.2.7.2014
1.
Godz.12.00 - wizja lokalna – Rewitalizacja Starówki .13:44
2.
Około godz.13.00 - otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:44
3.
Stan nieruchomości (głównie zamieszkałych) będących w zasobach Gminy. Rewitalizacja Startówki.
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.14:29
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.14:29
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.14:32
Załączniki
zbycie bezprzet
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Swarzędzu na os. E. Raczyńskiego w trybie bezprzetargowym.14:32
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.14:34
Załączniki
wynajem kobylnica
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/415/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Paczkowie.14:35
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 14:37
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”.14:40
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.14:42
Załączniki
komunik
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.14:47
Załączniki
regul boisk traw
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr LXI/548/2014 z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego. 14:49
Załączniki
cieszkowski
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz.14:29
5.
Sprawy bieżące.15:45
6.
Zakończenie.