Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
II Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2014, godz. 10:00
BRM.0002.LXII.2014
1.
Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.10:09
3.
Przyjęcie protokołu z LXI sesji.10:10
4.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych szkół podstawowych i gimnazjów.11:19
5.
Aktualna sytuacja związana z budową dróg serwisowych po północnej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz oraz wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu na ul. Nowy Świat.14:56
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.15:05
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.15:07
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.15:09
Załączniki
zbycie bezprzet
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Swarzędzu na os. E.Raczyńskiego w trybie bezprzetargowym.15:11
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.15:13
Załączniki
wynajem kobylnica
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/415/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Paczkowie.15:16
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 15:18
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”.15:20
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.15:24
Załączniki
komunik
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.15:26
Załączniki
regul boisk traw
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr LXI/548/2014 z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego. 15:38
Załączniki
cieszkowski
17.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz.15:40
18.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.15:51
19.
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.15:52
20.
Zapytania i wolne głosy.17:11
21.
Komunikaty.17:11
22.
Zakończenie17:11