Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Radni Rady Miejskiej w Sokółce
IX Sesja w dniu 11 lipca 2014, godz. 14:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.59.2014JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na rok 2014.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018.
4.
Zaopiniowanie przez RM możliowści przekazania budynku przy ul. Piłsudskiego 1 dla fundacja SFL
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Załączniki
6.
Zamknięcie sesji.