Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 25 lipca 2014, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.1.7.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok, wniosek-rem.ul.Pod Lasem,Pod Borem, Spółdzielcza
b)
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zaopiniowanie wniosku o zbycie działki.
5.
Zakończenie posiedzenia