Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 25 lipca 2014, godz. 9:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.2.6.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015r.
4.
Zaopiniowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy w Bninie.
Załączniki
ulica
5.
Rozpatrzenie wniosku o naprawę nawierzchni dróg w Borówcu.
6.
Zapoznanie się z informacją nt:
a)
przebiegu realizacji inwestycji gminnych w II kwartale 2014
Załączniki
inwestycje
b)
realizacji Strategii Informatyzacji Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013
Załączniki
informacja
c)
odpowiedzi na wnioski Komisji
Załączniki
odpowiedzodpowiedz
d)
odpowiedzi w sprawie ul. prof. Zb. Steckiego - do wiadomości
Załączniki
odpowiedzpismo
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zaopiniowanie wniosku o zbycie działki
8.
Zakończenie posiedzenia.