Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
IV Posiedzenie w dniu 1 lipca 2014, godz. 11:00, w Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.
BRM.WPWK.0012.7.4.2014
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Swarzędz. Informacja o uchwalonych planach oraz o tych, które są w trakcie opracowywania.11:27
Załączniki
info plany
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2014 r.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Swarzędz konsultacji społecznych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Swarzędz w roku 2015.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
f)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad - rozpatrzenie uchwały w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego.
4.
Zakończenie.13:47