Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
I Sesja Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2014, godz. 12:00, w Ośrodku Kultury w Swarzedzu
BRM.0002.LXI.2014
1.
Otwarcie LXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z LIX i LX sesji.
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2014 r.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Swarzędz konsultacji społecznych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Swarzędz w roku 2015.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego.14:13
10.
Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania filii biblioteki Publicznej w Swarzędzu.14:18
11.
Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli organizacji, prowadzenia i finansowania zajęć pozalekcyjnych w wybranych placówkach oświatowych.14:18
12.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.14:48
13.
Interpelacje i zapytania.
14.
Wolne głosy.
15.
Komunikaty.
16.
Zakończenie.16:22