Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2014, godz. 14:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.1.6.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok,
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021,
d)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Czmoniec gm. Kórnik,
e)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,
f)
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z wnioskiem o odszkodowanie,
b)
zapoznanie się z wnioskiem sołectwa Koninko,
c)
zapoznanie się z wnioskiem o modernizację stadionu w Kórniku.
5.
Zakończenie posiedzenia.