Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
III Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2014, godz. 10:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu.
BRM.0012.7.3.2014
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.11:26
2.
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - założenia projektu, korzyści dla Gminy i jej mieszkańców.11:26
3.
Dyskusja na temat „Analizy SWOT jako przesłanki decyzji funkcjonowania Miasta i Gminy Swarzędz w strukturze lub poza strukturą Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
4.
Zakończenie.