Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Radni Rady Miejskiej w Sokółce
VII Sesja w dniu 3 czerwca 2014, godz. 14:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, sala 101
EO.0002.57.2014JK
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018.
4.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
5.
Zamknięcie sesji.